Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Nordin, Roland  (KD)

Telefon mobil: 070-674 00 21
E-post 1: roland.nordin@ornskoldsvik.se
Valkrets: Norra Valkretsen