Förtroendemannaregistret är stängt för underhåll, för information om när systemet åter är i bruk, se kommunens webbplats.